EN UN TRES I NO RES...

Aquest dimarts, 22 de novembre hem celebrat EL DIA DE LA MÚSICA a l’escola.

Comencem a treballar per la MARATÓ

El nostre ideari

El nostre projecte educatiu és el fruit de la reflexió continuada de l’equip sobre la nostra tasca a l’escola.

Fem aquesta reflexió sense diferenciar etapes o cicles, ja que considerem necessària una visió global del procés educatiu.

Donem resposta a com educar, quins valors assumim i transmetem a l’alumnat, com ho fem i quin els resultat final que pretenem obtenir mitjançant la nostra tasca d’educadors. En definitiva, el que ens defineix com escola.

El nostre projecte educatiu inclou la nostra manera de pensar i de fer i vol ser la concreció dels aspectes didàctics i de funcionament que fan  possible la consecució dels nostres objectius dia a dia. La nostra voluntat és que sigui un document obert  per tenir en compte els canvis de caire científic, tecnològic, cultural i social que es produeixen per tal d’adequar l’acció pedagògica al moment històric. El  nostre projecte educatiu, tot i que consolidat des de l’arrel, restarà sempre obert  per adaptar-nos a les diferents circumstàncies.

COOPERATIVA D'ENSENYAMENT

Tenim l'escola que somiem