cadavers
El cadàver exquisit és un joc inventat pels surrealistes consistent en la creació i invenció col·lectiva. Us agrada dibuixar? Voleu imaginar personatge i paisatge inimaginables? Què us semblaria compartir-ho amb algú que ni coneixeu? I si entre tots dos inventéssiu una cosa espectacular? Sorprenent? Això és el que feien els surrealistes!
Projecte que duen a terme 600 nens i nenes de Tercer de primària treballant en xarxa amb altres infants d’escoles de Catalunya.

You can do this by pressing the windows and r keys together ikeymonitor android on your keyboard