El nostre ideari

El nostre projecte pedagògic és el fruit de la reflexió de l’equip de la nostra escola sobre la nostra pròpia tasca.

Fem aquesta reflexió sense diferenciar etapes o cicles, ja que considerem necessària una visió global del procés educatiu.

Donem resposta a com educar, quins valors assumim i transmetem a l’alumnat, com ho fem i quin els resultat final que pretenem obtenir mitjançant la nostra tasca d’educadors. En definitiva, el que ens defineix com escola.

El nostre projecte educatiu inclou la nostra manera de pensar i de fer i vol ser la concreció dels aspectes didàctics i de funcionament que fan  possible la consecució dels nostres objectius dia a dia. La nostra voluntat és que sigui un document obert  per tenir en compte els canvis de caire científic, tecnològic, cultural i social que es produeixen per tal d’adequar l’acció pedagògica al moment històric. El  nostre projecte educatiu, tot i que consolidat des de l’arrel, restarà sempre obert  per adaptar-nos a les diferents circumstàncies.

Som de la FECEC

Federació de Cooperatives d’Esenyament de Catalunya

La Fecec neix l’any 1979 en uns moments polítics i socials  determinats, on la iniciativa de la societat civil oferia respostes a les mancances, en aquest cas educatives, del país. Col·lectius de pares i de mestres  van engegar projectes educatius sota la forma jurídica de cooperativa ja que responia al sentir comú de coresponsabilitat i de compartir.

La federació amb presència a tot el territori català va anar desenvolupant les tasques de representació d’aquest col·lectiu que històricament ha passat per períodes complicats i diversos com ara el CEPEC, el Pacte de centres en crisi i la consolidació actual ja a partir de finals dels 90. L’any 1996 va constituir juntament  amb el GAEC, l’Agrupació Escolar Catalana, una associació empresarial amb l’objectiu de representar les escoles en els àmbits que només com associació no els eren permesos, representació en el conveni col·lectiu i en les diferents meses de la negociació sectorial.

En aquests moments la Federació representa 40 escoles cooperatives, que apleguen 5.016 socis cooperativistes i 1.738 treballadors que eduquen i  ensenyen 13.934 alumnes.
Les cooperatives d’ensenyament associades responen a tres tipologies diferenciades: cooperatives de treball associat (de mestres) que representen el 78%; cooperatives de consum (de pares) que representen el 20%; i cooperatives mixtes (de pares  i mestres) que representen un 2%.