1r Primària

Nosaltres som els "NINGES"

I nosaltres som els "LLEOPARDS"

Activitats Sortides

La creativitat és un hàbit fonamental pel desenvolupament de la ment i l’ús de les plenes capacitats. El progrés de la nostra societat passa per l’educació de persones creatives, capaces de pensar d’una forma creativa i divergent