Cooperatives d'alumnes

La millor manera d’aprendre és que els nostres alumnes visquin en la seva pròpia pell, el que significa crear una cooperativa, organitzar el treball, solucionar els problemes, trobant noves idees, mantenint sempre, un esperit creatiu i emprenedor.

Per això no només hem de formar als nostres alumnes en història, valors i principis ooperatius, sinó que s’han de preparar, perquè puguin complir amb eficiència les seves futures responsabilitats com a associats, dirigents i per descomptat com a treballadors.

És sabut per tots que un poble sense educació, és un país sense futur; d’igual manera podem afirmar que si el món Cooperatiu no desenvolupa programes en Educació Cooperativa per als seus membres, ens quedarem sense continuïtat i per tant sense horitzó.

És sabut per tots que un poble sense educació, és un país sense futur; d’igual manera podem afirmar que si el món Cooperatiu no desenvolupa programes en Educació Cooperativa per als seus membres, ens quedarem sense continuïtat i per tant sense horitzó.

Pretenem que l’objectiu de les Cooperatives Escolars d’alumnes sigui principalment, educatiu i de forma secundària, econòmic, per això a les nostres COOPERATIVES D’ALUMNES:

• Volem Educar als associats en el coneixement i la pràctica dels principis cooperatius i impulsar la seva participació activa i directa.
• Volem estimular l’estalvi en les seves diverses formes, destacant les seves virtuts com a sans costums de previsió per a necessitats futures com a factor essencial de progrés.
•Volem afavorir la realització de tasques d’índole cultural, artístic, esportiu i recreatiu
• Volem portar a terme tasques laborals i productives de caràcter, artesanal, industrial o similars, amb propòsit d’ús i de consum.
• Volem promoure la integració de l’alumnat en les activitats educatives de l’escola, facilitant la convivència social com un valor a desenvolupar.
• Volem potenciar la capacitat creadora i els hàbits de treball en grup, impulsant l’educació intel·lectual, moral, cívica, econòmica i cooperativa dels associats.
• Volem fomentar l’exercici ple de la democràcia, i perfeccionar la personalitat dels nostres alumnes amb l’esforç propi i l’ajuda mútua i la pràctica permanent de la solidaritat, la llibertat, la igualtat i la justícia.

VOLEM que els nostres alumnes , després de gaudir d’aquesta experiència, siguin ciutadans lliures on els “valors cooperatius” tinguin un segell propi i puguem dir que els Alumnes Cooperativistes, seran el dia de demà persones.

<< TORNAR