Gabinet psicopedagògic

El Departament d’Orientació a l’escola Petit Món – Felisa Bastida

El Departament d’orientació de la nostra escola va néixer fa molts anys amb l’objectiu de donar una resposta educativa a cadascun dels alumnes i a les seves famílies.

El Departament d’orientació atén als alumnes, a les famílies  i als mestres i professors de l’escola.

Alguns dels objectius que tenim són:

– Prevenir, detectar i atendre les dificultats d’aprenentatge.
– Prevenir, detectar i atendre les dificultats de relació i tots aquells aspectes personals que puguin tenir resposta dins de l’escola.
– Realitzar avaluacions psicopedagògiques individuals i grupals.
– Fer el seguiment dels alumnes que són atesos fora de l’escola per equips psicopedagògics o terapèutics.
– Col·laborar en el Pla d’acció tutorial.
– Coordinar el procés d’orientació dels alumnes que acaben l’Educació Secundària Obligatòria.
– Atendre a les demandes de les famílies.

Com podeu contactar amb nosaltres?

A través del tutor dels vostres fills/es.

– Mitjançant  l’agenda escolar.

– Telefonant directament a l’escola.

– Mitjançant el correu electrònic:  muntsa.petitmon@gmail.com


Serveis

Gabinet psicopedagògic

El Departament d’orientació de la nostra escola va néixer fa molts anys amb l’objectiu de donar una resposta educativa a cadascun dels alumnes i a les seves famílies.

Llegir més

Servei de menjador

La nostra escola té menjador amb cuina pròpia. A la nostra cuina hi treballen tres persones que, dia a dia, ens ofereixen un bon menjar adaptat a les diferents necessitats de l’alumnat ( al·lèrgies, cel·liaquia, diabetis…).

Llegir més

Servei d’acollida

La nostra escola obre les seves portes a les 8 del matí. Totes les persones que necessitin d’aquest servei ho poden fer de manera fixa o de manera puntual; en aquest últim cas, no cal avisar amb antel·lació. La porta d’entrada és la d’Av Diagonal, 45.

Servei de permanència

L’escola resta oberta a partir de les 17,15h. L’alumnat pot romandre al centre fins l’hora que finalizen les extraescolars (aprox. quarts de vuit). L’escola té un servei de Ludoteca pels nens i nenes usuaris/-àries de l’activitat. Els nens i nenes que fan l’activitat extraescolar a segona hora es poden quedar a fer els deures utilitzant aquest servei.

Per a més informació

Contactar