Normativa

Voldríem recordar-vos la necessitat de mantenir la màxima puntualitat durant tot el curs. És un hàbit molt important que els vostres fills han d’aprendre des que són ben petits. Mentre ells no siguin autònoms , vosaltres  sou els responsables de que aquest aspecte sigui correcte sempre exceptuant la manca de puntualitat justificada.

Els nens i nenes que arribin més tard hauran d’entrar per la porta d’Administració i esperar que acabi la primera classe per poder entrar a l’aula.

Els nens i nenes acollits al Servei d’Acollida podran entrar a partir de les 8 h. del matí. Els nens que hagin de romandre a l’escola per la tarda també gaudiran d’un servei de permanència .

Els nois i noies d’ESO que arribin tard sense justificació tindran una falta. L’acumulació de faltes tindrà una repercussió en la qualificació de l’assignatura.

Els germans dels alumnes d’ESO podran romandre a l’escola mentre els seus germans tinguin classe.

Recordem que l’educació infantil  començarà les classes puntualment a les 9H i a les 15H

MENJADOR

Tots els alumnes que es quedin a dinar al centre hauran de portar un necesser marcat amb el nom i cognoms amb un raspall i pasta de dents. Cada final de trimestre se’ls retornarà tot per renovar els estris que calgui.

EDUCACIÓ INFANTIL

Els nens han de portar la bata posada quan entrin a l’escola. Durant els mesos de Maig, Juny,  Setembre i Octubre podran portar la samarreta de l’escola en lloc de la bata.

És necessari el xandall o la samarreta i pantalons curts de l’escola per a les classes de psicomotricitat, activitats esportives extraescolars i curset de natació.

A les sortides i excursions han de portar obligatòriament el xandall de l’escola.

NATACIÓ

A l’ Educació Infantil el curs és de caràcter voluntari. Poden participar-hi els/les nens/es des de P3 fins a segon de primària . Hi ha un límit de places a les quals tindran preferència els nens i nenes que ja hi han anat enguany.

Els nens i nenes hauran de dur el xandall de l’escola. Hauran d’haver esmorzat a casa.

COLÒNIES I EXCURSIONS

Les colònies seran de tres dies per a l’Educació Infantil i de cinc dies per a la resta de l’escola.

Colònies d’Educació Infantil: del  9 a l’11 d’abril
Colònies de Primària i ESO : del 7 a l’11 d’abril
Viatge de final d’estudis : del 8 al 15 de juny

MEDICAMENTS

Repartirem medicaments a l’hora de dinar ( d’una a dues de la tarda).
No es repartiran medicaments fora d’aquest horari.
Tots han d’estar marcats amb el nom i cognoms, la dosificació i el temps de tractament marcats a la caixa.
A l’Educació Infantil haureu de deixar els medicaments al cistell que hi ha a la porta. A Primària i ESO els haureu de donar als tutors.

NORMES GENERALS

Els pares podreu parlar amb els mestres a les hores d’entrada i sortida, però voldríem que tinguéssiu present que els mestres han d’estar a l’abast de tots els pares. Els temes que no siguin urgents és millor tractar-los en una entrevista concertada, acordada prèviament, mitjançant l’agenda, a Primària i a ESO, o a la porta d’Educació Infantil.

El tutor és el responsable directe de l’alumne/a i serà l’encarregat de donar-vos tota la informació pertinent sobre la seva evolució. Si tinguéssiu qualsevol dubte més global de centre caldrà que us adreceu al Cap d’Estudis i ell us orientarà cap a la persona més adient. Les qüestions administratives seran ateses al despatx d’Administració de 9 a 10 h del matí i de 16 a 17 h.

Els nens i nenes que no assisteixen a l’escola, per qualsevol raó, hauran de portar un justificant dels pares.

Els nens que tinguin febre no podran romandre al centre. Tota persona que hagi passat una malaltia infecto-contagiosa haurà de dur un certificat mèdic a l’escola, un cop recuperada.