recerca

Recerca educativa

La recerca educativa ens manté connectats amb les últimes tendències, en les quals participem de manera activa.

Pertanyem a la Xarxa de treball de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya amb treball sistemàtic i projectes compartits amb escoles del territori.

Apliquem i formem part de la tasca de Recerca amb el Grup KIVA de la Universitat de Turku, Finlàndia.

Treballem activament amb la UAB en el PROJECTE ARC-PRO d’estratègies d’aprenentatge.

Treballem conjuntament amb la Societat Catalana de Pedagogia de l’Institut d’Estudis Catalans en el Marc d’Ensenyament de Llengües Vives; en la seva anàlisi i la seva aplicació.

Treballem en Xarxes de treball per a l’aplicació de tècniques innovadores pel que fa al treball amb nens i nenes amb necessitats especials en el marc de l’escola inclusiva.

Fem assessoraments a altres centres interessats en els nostres projectes.

<< TORNAR